Producenci
Promocje
Washed Pine SNOW
Washed Pine SNOW
148,00 zł 123,00 zł
szt.
COUNTRY OAK BROWN (PLUS EFFECT)
COUNTRY OAK BROWN (PLUS EFFECT)
148,00 zł 123,00 zł
szt.
CHARM OAK SNOW (PLUS EFFECT)
CHARM OAK SNOW (PLUS EFFECT)
148,00 zł 123,00 zł
szt.
CHARM OAK BEIGE (PLUS EFFECT)
CHARM OAK BEIGE (PLUS EFFECT)
148,00 zł 123,00 zł
szt.
Beech NATURAL
Beech NATURAL
148,00 zł 123,00 zł
szt.
Slate GREY
Slate GREY
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Slate ANTHRACITE
Slate ANTHRACITE
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Scratched Metal GREY
Scratched Metal GREY
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Retro ORANGE BLUE
Retro ORANGE BLUE
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Retro INDIGO
Retro INDIGO
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Retro GREY BEIGE
Retro GREY BEIGE
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Retro BLACK WHITE
Retro BLACK WHITE
148,00 zł 123,00 zł
zestaw
Reklamacje

Reklamacja

Jeżeli produkt, który u nas kupiłeś ma wadę – możesz dokonać reklamacji w ramach rękojmi.

Sprzedajemy tylko nowe produkty.

Jeżeli jesteś konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, zakładamy, że ta wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania zakupu.

 

Czy jesteś konsumentem?

Jesteś konsumentem jeżeli jesteś osobą fizyczną, która kupiła coś u nas (dokonała czynności pranej z przedsiębiorcą), a zakup ten nie jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicję ustawową znajdziesz w art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

Prawa konsumenta dla przedsiębiorcy

Pamiętaj przepisy oraz postanowienia tego regulaminu dotyczące konsumenta, stosuje się do przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie dotyczy to ograniczeń dotyczących możliwości z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego.

Osoba taka nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadała rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomiła niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W takim przypadku nie stosuje się przepisu art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego o możliwości sprzedania rzeczy przez kupującego w przypadku wad.

 

Pismo reklamacyjne

W piśmie reklamacyjnym opisz wadę, wskaż datę jej wystąpienia i koniecznie podaj swoje dane.

Pismo reklamacyjne wyślij:

  • za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: BOST Adam Błażejewski, ul. Warszawska 10 A, 74-200 Pyrzyce
  • mailem na adres: agata@bost.pl.

 

Twoje żądania

W piśmie reklamacyjnym możesz zażądać:

  • wymiany towaru na wolny od wad;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.

 

My zamiast obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy możemy zaproponować Ci wymianę wadliwej rzeczy na wolną od wad.

Twoją reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni.

Towar, w ramach procedury reklamacyjnej odeślij na adres: BOST Adam Błażejewski, ul. Warszawska10A, 74-200 Pyrzyce.

 

Przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zbadaj rzecz w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i zawiadom nas niezwłocznie o wadzie. W przeciwnym razie stracisz uprawnienie z tytułu rękojmi (uprawnienia do reklamacji z tytułu rękojmi). Jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później – zawiadom nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przeciwnym razie stracisz uprawniania z tytułu rękojmi (uprawienia do reklamacji z tytułu rękojmi).

 

Terminy

Możesz dokonać reklamacji jeżeli wadę fizyczną towaru stwierdzisz przed upływem 2 lat od dnia wydania Tobie towaru.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w ciągu roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

Jeżeli określony przez producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Ci rzeczy – odpowiadamy za wady fizyczne towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

Więcej

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, znajdziesz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl