Producenci
Reklamacje

Reklamacja

Jeżeli produkt, który u nas kupiłeś ma wadę – możesz dokonać reklamacji w ramach rękojmi.

Sprzedajemy tylko nowe produkty.

Jeżeli jesteś konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, zakładamy, że ta wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania zakupu.

 

Czy jesteś konsumentem?

Jesteś konsumentem jeżeli jesteś osobą fizyczną, która kupiła coś u nas (dokonała czynności pranej z przedsiębiorcą), a zakup ten nie jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicję ustawową znajdziesz w art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

Prawa konsumenta dla przedsiębiorcy

Pamiętaj przepisy oraz postanowienia tego regulaminu dotyczące konsumenta, stosuje się do przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie dotyczy to ograniczeń dotyczących możliwości z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego.

Osoba taka nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadała rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomiła niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W takim przypadku nie stosuje się przepisu art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego o możliwości sprzedania rzeczy przez kupującego w przypadku wad.

 

Pismo reklamacyjne

W piśmie reklamacyjnym opisz wadę, wskaż datę jej wystąpienia i koniecznie podaj swoje dane.

Pismo reklamacyjne wyślij:

  • za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: BOST Adam Błażejewski, ul. Warszawska 10 A, 74-200 Pyrzyce
  • mailem na adres: agata@bost.pl.

 

Twoje żądania

W piśmie reklamacyjnym możesz zażądać:

  • wymiany towaru na wolny od wad;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.

 

My zamiast obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy możemy zaproponować Ci wymianę wadliwej rzeczy na wolną od wad.

Twoją reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni.

Towar, w ramach procedury reklamacyjnej odeślij na adres: BOST Adam Błażejewski, ul. Warszawska10A, 74-200 Pyrzyce.

 

Przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zbadaj rzecz w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i zawiadom nas niezwłocznie o wadzie. W przeciwnym razie stracisz uprawnienie z tytułu rękojmi (uprawnienia do reklamacji z tytułu rękojmi). Jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później – zawiadom nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przeciwnym razie stracisz uprawniania z tytułu rękojmi (uprawienia do reklamacji z tytułu rękojmi).

 

Terminy

Możesz dokonać reklamacji jeżeli wadę fizyczną towaru stwierdzisz przed upływem 2 lat od dnia wydania Tobie towaru.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możesz żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w ciągu roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

Jeżeli określony przez producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Ci rzeczy – odpowiadamy za wady fizyczne towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

Więcej

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, znajdziesz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl